VPS VIỆT NAM

VPSMMO cung cấp VPS Việt Nam dựa trên nền ảo hóa cực mạnh, các server được VPSMMO sử dụng có cấu hình mạnh với đường truyền tổng 10Gbps tại Datacenter chuẩn Tier 3 đảm bảo cho công việc của quý khách luôn ổn định và không bị gián đoạn

VN-1

150.000 VNĐ/Tháng
 • CPU: 1 CPU
 • RAM 1 GB
 • SSD 30 GB
 • SERVER Datacenter Việt Nam
 • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%

VN-2

190.000 VNĐ/Tháng
 • CPU: 1 CPU
 • RAM 2 GB
 • SSD 30 GB
 • SERVER Datacenter Việt Nam
 • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%

VN-3

240.000 VNĐ/Tháng
 • CPU: 2 CPU
 • RAM 2 GB
 • SSD 30 GB
 • SERVER Datacenter Việt Nam
 • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%

VN-4

345.000 VNĐ/Tháng
 • CPU: 2 CPU
 • RAM 4 GB
 • SSD 60 GB
 • SERVER Datacenter Việt Nam
 • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%

VN-5

620.000 VNĐ/Tháng
 • CPU: 4 CPU
 • RAM 8 GB
 • SSD 90 GB
 • SERVER Datacenter Việt Nam
 • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%

VN-6

1.110.000 VNĐ/Tháng
 • CPU: 8 CPU
 • RAM 16 GB
 • SSD 120 GB
 • SERVER Datacenter Việt Nam
 • Băng thông 1 Gbps - Unlimit
 • Thanh toán 3 tháng Giảm 10%
 • Mua số lượng >10 VPS Giảm 10%
1 Core50.000 VNĐ/Tháng
1GB RAM50.000 VNĐ/Tháng
Nếu quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn, dịch vụ sẽ cộng 10% VAT